BẢNG GIÁ XE

Camry

MẪU XE GIÁ XE
Camry 2.0G 1,050,000,000 VNĐ
Camry 2.0Q 1,167,000,000 VNĐ
Camry 2.5Q 1,235,000,000 VNĐ
Camry 2.5HV 1,441,000,000 VNĐ

Vios

MẪU XE GIÁ XE
Vios 1.5E MT 478,000,000 VNĐ
Vios 1.5E CVT (3 túi khí) 531,000,000 VNĐ
Vios 1.5G CVT 581,000,000 VNĐ

Corolla Altis

MẪU XE GIÁ XE
Corolla Altis 1.8E CVT 733,000,000 VNĐ
Corolla Altis 1.8G CVT 763,000,000 VNĐ

Wigo

MẪU XE GIÁ XE
Wigo 5MT 352,000,000 VNĐ
Wigo 4AT 385,000,000 VNĐ

Yaris

MẪU XE GIÁ XE
Yaris 1.5G CVT 668,000,000 VNĐ

Raize

MẪU XE GIÁ XE
Raize 535,000,000 VNĐ

Rush

MẪU XE GIÁ XE
Rush 1.5 AT 633,000,000 VNĐ

Corolla Cross

MẪU XE GIÁ XE
Corolla Cross 1.8G 720,000,000 VNĐ
Corolla Cross 1.8V 820,000,000 VNĐ
Corolla Cross 1.8HV 910,000,000 VNĐ

Fortuner

MẪU XE GIÁ XE
Fortuner 2.4AT 4×2 1,080,000,000 VNĐ
Fortuner 2.4MT 4×2 995,000,000 VNĐ
Fortuner 2.7AT 4×2 1,130,000,000 VNĐ
Fortuner 2.7AT 4×4 1,230,000,000 VNĐ
Fortuner 2.8AT 4×4 1,388,000,000 VNĐ
Fortuner Legender 2.4AT 4×2 1,195,000,000 VNĐ
Fortuner Legender 2.8AT 4×4 1,426,000,000 VNĐ

Land Cruiser Prado

MẪU XE GIÁ XE
Land Cruiser Prado VX 2,379,000,000 VNĐ

Land Cruiser

MẪU XE GIÁ XE
Land Cruiser VX 4,060,000,000 VNĐ

Innova

MẪU XE GIÁ XE
Innova E 2.0MT 750,000,000 VNĐ
Innova G 2.0AT 865,000,000 VNĐ
Innova V 2.0AT 989,000,000 VNĐ

Hilux

MẪU XE GIÁ XE
Hilux 2.4L 4×2 MT 628,000,000 VNĐ
Hilux 2.4L 4×2 AT 674,000,000 VNĐ
Hilux 2.4L 4×4 MT 799,000,000 VNĐ
Hilux 2.8L 4×4 AT Adventure 913,000,000 VNĐ

Hiace

MẪU XE GIÁ XE
Hiace Động cơ dầu 1,176,000,000 VNĐ